Történet
A zenekar története évszámokban


Szombathely az ország negyedik városa, ahol Dalárda-egylet alakul

a katolikus főgimnázium zenekara Schedl Pál közreműködésével ad koncertet

Müller Ottó karmester, „a zene bármely nemét értő és művelő urak jelentkezését várja, önkéntes zenekar szervezése céljából“

Létrejön a Zenekedvelők Egyesülete, a zenekar vezetői: Balassa Kálmán és Henne Ignác

megalakul a Filharmonikus Egylet

Csikor Elemér igazgató megszervezi a Városi Zeneiskolát

Haydn: Négy évszak című oratórium bemutatója

A háborús veszteségek után Koller Alfréd vezetésével újjáalakul a vonószenekar

A Kultúregyesület Zenei Szakosztálya a zenekar vonósai mellé a m. kir. 5. „Mátyás király“ honvéd gyalogezred zenekarából kölcsönzi fúvósait, az így kiegészített zenekart Balassa Kálmán vezeti

Dohnányi Ernő elismerően nyilatkozik a Stazenberg Vendel vezette zenekarról

A zenekar vezetésére felkérik Dillmann Antalt, aki a soproni zenekarral kíván szoros együttműködést kialakítani

Május 14-én Kodály Zoltán vezényli az együttest, a műsoron szereplő Háry-szvitet Baranyai Gyula tanítja be a zenekarnak

Március 18-án Bartók Béla: Magyar Paraszdalok című zongoraművének meghangszerelt változatát a rotterdami világpremier és a Magyar Rádióban sugárzott bemutatás után Magyarországon először játszotta hazai koncertteremben a Kultúregyesület vonószenekara. Az együttest az V. magyar gyalogezred fúvós muzsikusai egészítették ki, karmester: Baranyai Gyula

még ebben az évben felcsendülő másik jelentős koncert szólistája Koncz János, vezényel: Fricsay Richárd,

Bárdos Alíz és Wiener Lili szervezésében megalakul a Collegium Musicum kamarazenekar

Ferencsik János első ízben vezényli a zenekart, melyet ebben az évben Dillmann József katonakarmester irányít

A háború szétszórta az egykor működő régi zenekar tagjait, többen életüket vesztették. A katonazenekart – amelyből a háború előtt a fúvósokat kölcsönözte az együttes – Debrecenbe helyezték. Ezekben az években 1948-ig Balassa Kálmán a zeneiskola tanáraival és növendékeivel ad hangversenyeket.

Megalakul a „Szombathelyi Filharmóniai Társaság“, a zenekar vezetője: Pécsi István

Kodály Zoltán ajánlatára, a Városi Zeneiskola igazgatójának Lendvai Ernő zenetudóst sikerül megnyerni, aki 1954-ig feleségével, Tusa Erzsébet zongoraművésszel irányítja Szombathely zenei életét.

Lendvai Ernő művészi értékű munkásságának köszönhetően felmerül a Filharmóniai Társaság Zenekara félfüggetlenítésének gondolata.

Simon Jenő vezeti az együttest.

Megszűnik a Filharmóniai Társaság, ezért a Filharmóniai Zenekar, Szombathelyi Városi Tanács Szimfonikus Zenekara néven működik tovább. Az elkövetkező években az együttest vezényli: Bachmann Tibor, Endrődy Alfréd.

A Városi Tanács Szimfonikus Zenekarának karmestere Schmidt Mihály. Az Ifjúság Háza Kis Szimfonikus Zenekara néven működik a zeneiskola ifjúsági együttese, melynek vezetője Petró János.

A Városi Tanács Szimfonikus Zenekara és a zeneiskolai ifjúsági zenekar egyesül, új neve: Szombathelyi Szimfonikus Zenekar. Karnagya 1962. február 15-től Petró János.

Mozart: A varázsfuvola című opera első olyan bemutatója Szombathelyen, melyben a szombathelyi Erkel Kórus és az Állami Operaház művészei mellett a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar működik közre, vezényel: Kórodi András.

A Szimfonikus Zenekarok I. Országos Fesztiválján Budapesten, a Fővárosi Tanács dísztermében nagy sikerrel mutatkozik be a zenekar

Gluck: Iphigenia a Taurusok földjén című opera magyarországi bemutatója

Augusztus 19-én átadták a zeneiskola új, négy szintes épületét

Petró János értékes szervezői és művészi munkájának köszönhetően félfüggetlenné válik a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar

Első ausztriai rádiófelvétel, fellépés Graz-ban, és Mozart: Thamos, Egyiptom királya című művének bemutatója Szombathelyen

A Szombathelyi Szimfonikus Zenekar függetlenített intézménnyé, hivatásos zenekarrá válik Petró János főzeneigazgató vezetésével

Felavatják a kiváló akusztikájú Bartók Termet, ahol az együttes a koncerteken kívül próbáit is tartja

A Nemzetközi Bartók Szeminárium Budapestről Szombathelyre költözik, melynek napjainkig évente városunk ad otthont. Az igényes karmesterkurzus műhelymunkája a zenekarra épít.

A Szombathelyi Szimfonikus Zenekar közreműködésével kerül megrendezésre városunkban a MTV Nemzetközi Karmesterversenyének válogatója

Átadják a Bartók Terem orgonáját.

Eötvös Péter irányításával fesztivállá bővül a Nemzetközi Bartók Szeminárium

Miniszteri elismerést kap a zenekar

A Szombathelyi Szimfonikus Zenekar kiemelkedő művészi munkáját Bartók Béla – Pásztory Ditta-díjjal jutalmazzák

Dr. Ludovit Rajter professzort az együttes tagjai örökös tiszteletbeli elnök-karnaggyá választják

Az együttes vezetőkarmestere ettől az évtől az ír Robert Houlihan

Az intézmény igazgatója az év első felében Jancsovics Antal karmester, majd decembertől – 5 éven át – Hajdók Judit orgonaművész

Horváth László klarinétművész az igazgató

Az 1998/1999-es évadban az együttes két karmestere Kocsár Balázs és Izaki Masahiro

Új kezdeményezés a Savaria Interfórum, amely tehetséges fiatal szólisták bemutatkozását teszi lehetővé

Izaki Masahiro a zenekar vezetőkarmestere és művészeti vezetője

A zenekar 25 éves jubileumát ünnepelte

Március 14 – június 16. között a Magyar Millenium alkalmából Országos Szimfonikus Zenekari Fesztivál megrendezésére kerül sor Szombathelyen

Pál Tamás a zenekar vezetőkarmestere és művészeti vezetője

A magyar zeneművek bemutatása és megismertetése érdekében végzett kimagasló tevékenységéért, az együttes elnyeri az ARTISJUS Zenei Alapítvány díját

Horváth László igazgató Petró Jánosnak adományozza az alapító elnök-karnagyi címet

A franciaországi Magyar Kulturális Évad keretében két hetes turnén vett részt a zenekar Normandiában, Toursban és Aix en Provence-ban

A Bécsi Ünnepi Heteken a Theater an der Wien-ben, Eötvös Péter: Három nővér c. operájának előadásán működik közre a zenekar

A Festival Euro Mediterraneo rendezvényén Pál Tamás vezetésével az együttes Olaszországban szerepelt

Megyejárás alkalmából – a Nemzeti Színházban – az együttes Pro Arte Hungarica-díjban részesült

Az együttes hivatásossá válásának 30 éves jubileumát ünnepelte

Szeptembertől Alpaslan Ertüngealp az együttes zeneigazgatója

Októberben kinevezik Bonecz Ervint a zenekar igazgatójának

A Szombathelyi Szimfonikus Zenekar arculatváltáson megy keresztül, az intézmény új neve: Savaria Szimfonikus Zenekar

Márciustól Mérei Tamás az intézmény új igazgatója

A 2009-10-es évadra Vásáry Tamás az együttes tiszteletbeli elnök-karnagya

A zenekar 35 éves jubileumát ünnepelte

Madaras Gergely a zenekar vezetőkarmestere

Kiss Barna kürtművész az igazgató


Források:

  • Albert István: Szombathelyi Concerto
  • Békefi Antal feljegyzései: A Szombathelyi Szimfonikus Zenekar története 1948-1970
  • Bikárdi László: Szombathely hangversenyélete a felszabadulás után és a Filharmónia szerepe
  • Dr. Ujváry Ede: Negyedszázad Szombathely zenei életéből
  • Horváth Rezső: Zenei tükör Szombathelyről
  • Szabó Árpádné Szeder Gabriella: Szombathely zenei élete a felszabadulás óta különös tekintettel a Szombathelyi Filharmóniai Társaság és jogutódjának a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar történetére és tevékenységére
  • Cikkek a Nyugatmagyarország, Szombathelyi Újság, Vasmegyei Lapok, Vasmegyei Közlöny, Hír, Vasmegye, Vasvármegye, Vas Népe, Vasi Szemle, Életünk, Pesti Napló, Muzsika c. folyóiratokban, heti-és napilapokban
  • A Bartók Béla Zeneiskola 90 éves évfordulójára megjelent CD-ROM
  • Vas Megyei Levéltár vonatkozó iratai, valamint a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár dokumentumai alapján összeállította: Tákyné Lukinits Zsuzsanna